lunes, 6 de junio de 2016

Acta final e memoria do grupo de traballo de Convivencia

1. Repasamos os acordos sobre a posta en marcha do taboleiro de igualdade: a. Forrarase o taboleiro de morado, encárgase de mercar e colocar: Olga Varela. Feito b. Reservarase un espazo permanente do panel que se titulará “Mulleres non recoñecidas”, que se poñerá a referencia de 2 mulleres quincenalmente, encargándollo a François tal como se ofreceu. Debemos volver a recordarllo. c. Habilitarase un buzón de suxestións ou denuncias, para colocar debaixo do panel. Falta de colocar. Entrega Isabel González de facer un pequeno texto explicativo para colocar no mesmo buzón. d. Para empezar publicando cuestións ao respecto do obxecto do panel, encargouse Beatriz Alonso de poñer o primeiro texto, tal como ofreceu. 2. Proposta definitiva do protocolo de cambio de clase. Aprobouse en Claustro. Faltan de colocar os reloxios. Valorase que xa se nota algún cambio a pesar de non terse comunicado formalmente o inicio da súa entrada en vigor 3. Valoración dos XOGOS DA IGUALDADE. Dáse conta das conclusións da reunión do pasado día 13 e acordase o seguinte: a. Non expoñer publicamente os resultados pormenorizados dado o seu carácter experimental. b. Propoñer ao equipo directivo do próximo curso que se estableza unha competición entre clases ao longo do curso, co obxectivo deste uso compartido dos espazos. Dadas as expectativas positivas que se xeraron. c. Propoñer ao equipo directivo do próximo curso que se estableza no organigrama do centro unha nova dinamización con liberación de 2 horas denominada: “Coordinador/a de espazos para a iguadade” d. Como proposta, non vinculante nin firme, a profesora Mar Hermida aceptaría esta dinamización. 4. Outras conclusións: a. Proponse que o protocolo de cambio de clase forme parte do Plan de Convivencia. b. Están rematados os traballos da adaptación formal do Plan de Convivencia ao novo decreto. c. Dáse por rematada tamén a revisión do protocolo da aula de reflexión nos termos propostos no novo documento. Valórase moi positivamente o traballo realizado, que será remitido ao novo equipo directivo para incorporar as novas propostas e consolidar as iniciadas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario