miércoles, 29 de noviembre de 2017

Inicio do PFPP: Curso de formación sobre e-Dixgal

Hoxe comezamos o curso de formación de introdución ao e-Dixgal co asesor Abalar Ramón Gil Sánchez.


Xa estamos abrindo cursos novos e descubrindo as posibilidades dos mesmos...

domingo, 5 de noviembre de 2017

Curso 2017-18. Continuación do Plan de Formación

Un novo curso escolar comeza e no IES Afonso X O Sabio estamos preparando a continuación do Plan de Formación (PFPP) para o noso profesorado. Durante os cursos 2016-18 estamos desenvolvendo un proxecto coas seguintes liñas:

1. Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a través de espazos virtuais. Educación dixital
2. Programas europeos e internacionais: accións e plans de promoción e desenvolvemento


Para levar a cabo estas dúas liñas, no presente curso escolar o profesorado do IES Afonso X O Sabio realizará as seguintes actividades formativas:

Cursos
1. Curso de formación sobre eDixgal
2. Aplicación e creación de materiais. Exelearning
3.Gamificación
4. Inglés básico para viaxeiros

Seminarios e grupos de traballo
1. Estudo sobre a convivencia no IES Afonso X O Sabio
2. Creación de materiais para a plataforma eDixgal e as aulas virtuais do centro
3. Erasmus+, xestión dos programas europeos do IES Afonso X O Sabio

É importante sinalar que a participación do profesorado vai ser maioritaria e estamos moi orgullosos da implicación do profesorado do IES Afonso X O Sabio na formación permanente, así como a súa colaboración nos proxectos de centro que permiten que traballemos cada día por ter o mellor centro posible.

Por último, sinalar que é a nosa intención realizar xornadas abertas a toda a comunidade educativa, potenciar a relación entre a ANPA e o profesorado.